This page require Adobe Flash 9.0 (or higher) plug in.

PDF. In Email

Tổ chức sự kiện.

- Xây dựng chương trình hoạt động riêng cho khách sạn, qua đó tổ chức các sự kiện nhằm quảng bá hình ảnh, tăng mạnh lượng khách đến sinh hoạt.
- Đảm bảo tuân thủ các qui định của luật pháp và thuần phong mỹ tục, nét văn hóa cộng đồng.
- Tạo dựng một hình ảnh tốt đẹp, hấp dẫn du khách trong hiện tại và tương lai

.

 

 
stu nicholls dot com | Mini tabbed pages

TamTamhospitality


©2010 - Công ty tư vấn và quản lý khách sạn TAMTAM

Hỗ Trợ Khách Hàng

24/24
Send a message via Yahoo to 24/24 tamtamhospitality
Send a message via Skype to 24/24 tamtamhospitality
Telephone number of 24/24 0913.352.305